Robert Knudsen Consult

Retur til forside

 

Byggejura

Syn og skøn

Udpeges af Byretterne og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirskomhed som syns- og skønsmand i tvister indenfor byggesektoren.  

Generalist indenfor byggeri fra mange års arbejde som rådgivende ingeniør og som ekspert indenfor glas og ruder på Teknologisk Institut.

 

Teknisk rådgivning ved retssager

Mange år som syns- og skønsmand samt teknisk dommer ved Voldgiftsnævntet for bygge- og anlægsvirksomhed har lært mig, at forarbejdet eller mangel på sådant kan have et negativt udfald for en retsags afgørelse.

Det er min opfattelse, at flere retsager ikke forberedes tilstrækkeligt grundigt på det tekniske niveau førend sagen påbegyndes. Jeg tilbyder hjælp i forbindelse med det forberede tekniske arbejde førend en tvist føres frem til retten.