Robert Knudsen Consult

Retur til forside

Bygningsglas

Termoruder og energiruder

Termoruder er ikke blot 2 styk glas limmet om en afstandsskinne.  Der er mange forhold, der skal tages hensyn til. Jo mere ekstreme forhold des flere hensyn.

Jeg tilbyder at hjælpe med dimensionering af termoruder til ekstreme forhold.

Jeg hjælper med skadesudredning og har mange års erfaring fra tilsvarende opgaver på Teknologisk Institut .

Indbygning af termoruder

GS- og DS-mærkede termoruder skal indbygges efter Glasindustriens monteringsvejledning, hvis brancheforeningens 5 års garanti ønske opretholdt. Link til Monteringsvejledning.

Termoruder holder mange år, hvis de monteres korrekt, det vil sige med en effektiv beskyttelse af af kanten. En mere detaljeret beskrivelse af nedbrydningsmekanismerne fremgår af artiklen Optimering af termoruders montering i vinduer

Nye monteringsmetoder skal godkendes Glasindustrien for at 5 års garantien gælder. Jeg kan hjælpe med at planlægning og indsamling af dokumentationen.

Persienneruder       

Jo større glaspartier der er i en facade, jo større er risikoen for overophedning på grund af solvarme. Persienner er et effektivt middel til afskærmning, og med indbyggede persienner opnås flere fordele. Bl.a. er de godt beskyttet mod vejrliget og de skal ikke støves af.

Korrekt udført er persienneruder et godt alternativ til andre former for afskærmning. Nogle enkle forhold skal dog iagttages, hvilket er beskrevet i artiklen: Double glazed units with built-in Venetian Blindes - failures can be avoided

Facadeglas

Glasfacader kan udformes på mange forskellige måder alt efter den ønskede arkitektur.

Glasset skal vælges og udformes, så påvirkningerne kan optages uden uønskede spændinger opstår. En meget vigtig parameter er udformningen af ophængningen.

Glasfacader skal udformes, så nedfald af glas på grund af spontant brud minimeres. Se artiklen "Spontant brud i facader af hærdet glas " i GlasMagasinet 1/2004. 

Glastage

Glas i tagkonstruktioner giver et let og elegant  udseende, og korrekt udført er sikkerheden lige så stor som ved andre byggematerialer.

Der skal anvendes den rette type glas som udover at kunne bære lasten også giver sikkerhed mod personskader. Specielt skal ophængningen udformes med hensyntagen til optagelse af bevægelser, men også kunne fastholde glasset ved et evt. brud.

Jeg tilbyder at hjælpe med formulering af kravene og at dokumentere egenskaberne ved gennemførelse af mock-up test.

 

 

Forædlet glas

Gennem forælding af glas kan der opnås egenskaber, der ikke kan opnås med andre materialer i samme tykkelse. Glasset i pyramiderne kan  - selv i revnet tilstand - modstå store påvirkninger, uden der er risiko for nedstyrtning.

Jeg tilbyder bistand ved valg af forædlet glas. Med glas er det muligt at fremstille næsten alt til byggeriet. Det er normalt fantasien, der sætter begrænsningerne.