Robert Knudsen Consult

Retur til forside

CE-mærkning

Alle byggematerialer skal CE-mærkes - for at de kan sælges lovligt - efterhånden som de harmoniserede produktstandarder bliver vedtaget,.

CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke, men et bevis på, at produktet opfylder kravene i den harmoniserede produktstandard.         

     

For de fleste byggevarer er det alene producenten, der har ansvaret for CE-mærkningen. Ofte skal der udføres en række typeprøvninger for at dokumentere egenskaberne

Standarderne er - selv for eksperter - vanskelige at læse og forstå. Sjældent findes der entydige krav, og den nødvendige dokumentation afhænger af det aktuelle produktprogram og anvendelsesområdet. 

Gennem mit mangeårige arbejde på Teknologisk Institut har jeg opbygget et godt kendskab til standarderne og til fortolkningen af disse.

Jeg tilbyder at hjælpe med at finde den optimale vej gennem CE-mærknings processen.