Robert Knudsen Consult

Retur til forside

Lette facader og curtain walls

CE-mærkning

Curtain walls skal CE-mærkes, når den nye harmoniserede produktstandard træder i kraft, hvilket forventes at ske indenfor et års tid.

Jeg tilbyder konsulentbistand til at komme gennem CE-mærkningsprocessen, der alene er producentens ansvar. Selv eksperter har svært ved at tolke den kommende produktstandard og de stillede krav.

Tæthed

Lette facader opbygges af forskellige lag, der hver har sin funktion. På papiret se det enkelt og ligetil ud. Erfaringer fra praksis viser, at den lette facader derimod kan være meget vanskelige at lave tæt.

Specielt indbygninger af vinduer og døre giver problemer.

Vandindtrængning ved vinduer fejlfortolkes ofte som værende utæthed i vinduet, hvorimod det som oftest er problemer ved indbygningen. 

Jeg kan hjælpe med lokalisering af utætheder på stedet ved feltprøvning efter blower-door princippet.