Robert Knudsen Consult

Retur til forside

Vinduer og yderdøre

CE-mærkning

Alle vinduer og yderdøre skal CE-mærkes, når den nye harmoniserede produktstandard træder i kraft, hvilket forventes at ske indenfor et års tid.

Jeg tilbyder konsulentbistand til at komme gennem CE-mærkningsprocessen, der alene er producentens ansvar. Selv eksperter har svært ved at tolke den kommende produktstandard og de stillede krav.

 

Tæthed og indbygning

Vinduet har mange forskellige funktioner at opfylde, og en af de vigtigste er at beskytte mod vejrligets luner.

Udover kondens langs rudekanten er træk og vandindtrængning et af de største problemer, der er ved vinduer. Vinduets tæthed dokumenteres gennem prøvning, og de erfaringer en sådan prøvning giver kan overføres til andre vinduestyper.

Meget ofte fejltolkes vandindtrængning som værende utæthed i vinduet, hvorimod det som oftest er problemer ved indbygningen. Specielt problematisk er indbygningen i lette facader.

Jeg kan hjælpe med lokalisering af utætheder på stedet ved feltprøvning efter blower-door princippet.